فهرست

برگزاری هشتمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی اداره نظارت بر مواد غذایی

برگزاری هشتمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی اداره نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

به گزارش روابط عمومی معاونت بابل ، هشتمین جلسه کمیته فنی به منظور صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت روزدوشنبه مورخ 30مرداد راس ساعت08:30در محل دفتر اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه با حضور اعضاء کمیته فنی برگزار گردید. دراین جلسه، تعدادی از درخواست های صدور و تمدید پروانه ساخت واحدهای تولیدی تحت نظارت این معاونت مطرح گردیدو پس ازبحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها ، تصمیمات لازم اتخاذ گردید. /انتهای پیام – احمدی