فهرست

کسب رتبه نخست آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل در سطح 3 کشوری

کسب رتبه نخست آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل در سطح 3 کشوری

به گزارش روابط عمومی معاونت ، آقای مهندس ابراهیم اسماعیلی (مسئول آزمایشگاه کنترل موادغذایی و بهداشتی ) معاونت ضمن اعلام خبر کسب رتبه نخست آزمایشگاه کنترل موادغذایی وبهداشتی معاونت غذا و دارو در برنامه ارزیابی عملکرد فعالیت های مرتبط با آزمایشگاه در سال 1395 در بین آزمایشگاههای معاونت های غذا و دارو سطح 3 کشور، که توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو و مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو وزارت بهداشت ارزیابی گردیده بود، از فعالیتها و تلاشهای همکاران واحد آزمایشگاه جهت کسب این رتبه تقدیر و تشکر کردند./انتهای پیام – احمدی