فهرست

کسب عنوان ( معاونت منتخب ) دربین معاونتهای غذا و دارو سطح سه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

کسب عنوان ( معاونت منتخب ) دربین معاونتهای غذا و دارو سطح سه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروبابل ، جناب آقای دکتر محسن رضازاده ( معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه بابل) اعلام کرد : با توجه به ارزیابی عملکرد معاونتهای غذا و دارو در سال 1395 از طریق سامانه خود ارزیابی ، این معاونت مفتخر به کسب رتبه (معاونت منتخب) در بین معاونتهای غذا و دارو سطح سه دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور گردید ضمنا" در همایش معاونین غذا و دارو که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  برگزارگردید ،جناب آقای دکتر دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اهدای لوح تقدیر از زحمات همکاران این معاونت قدردانی نمودند . / انتهای پیام – احمدی