فهرست

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص گسترش بی رویه واحد های صنفی غیرمجاز لبنی ، سنتی

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص گسترش بی رویه واحد های صنفی غیرمجاز لبنی ، سنتی

به گزارش روابط عمومی معاونت و به نقل از مسئول نظارت برمواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه، اولین جلسه هم اندیشی اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو با نمایندگان معاونت بهداشتی دانشگاه ، اداره دامپزشکی و اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بابل در خصوص گسترش بی رویه واحد های صنفی غیر مجاز لبنی با اسامی سنتی و ارگانیک و همچنین فروش فله ای محصولات لبنی در فروشگاههای زنجیره ای و فروشگاههای سطح عرضه ، درتاریخ 20/02/1396 در معاونت غذا و دارو تشکیل شد و پیشنهاداتی در این راستا از طرف نمایندگان دعوت شده در جلسه مطرح گردید. / انتهای پیام – احمدی