فهرست

اولین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل در سال 1396

اولین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل در سال 1396

اولین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت روزدوشنبه مورخ 21/1/96 راس ساعت 30/8صبح در محل دفتر معاونت غذا و دارو دانشگاه با حضور تمامی اعضاء برگزار گردید ، ابتدا قرائت آیاتی از قرآن مجید توسط یکی از اعضاء صورت گرفت و سپس معاون محترم غذا و دارو با تبریک سال نو ، از اعضاء بخاطر حضور مستمر در کمیته فوق با اهداء لوح سپاس تقدیر نمودند ، و در ادامه جلسه تعدادی از درخواست های صدور پروانه مسئول فنی، تاسیس و بهره برداری و ساخت مطرح گردید، و پس ازبحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها ، تصمیمات لازم اتخاذ گردید. /انتهای پیام – احمدی