فهرست

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی برنامه عملیاتی سال 96آزمایشگاه کنترل موادغذایی و بهداشتی

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی برنامه عملیاتی سال 96آزمایشگاه کنترل موادغذایی و بهداشتی

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو ، مهندس ابراهیم اسماعیلی مسئول آزمایشگاه کنترل موادغذایی و بهداشتی اعلام کرد، جلسه ای با حضور کارشناسان آزمایشگاه موادغذایی وبهداشتی در خصوص برنامه عملیاتی و اجرایی نمودن آن در دفتر اینجانب در تاریخ 20/1//96 تشکیل ومقرر گردید براساس مفاد موجود در برنامه ابلاغی ریاست محترم دانشگاه فعالیت های مرتبط با آزمایشگاه موادغذایی براساس برنامه زمان بندی شده اجرایی گردد./انتهای پیام – احمدی