فهرست

تشکیل جلسه تأمین دارو ، داروخانه های بیمارستانی در ایام تعطیلات نوروزی

تشکیل جلسه با مسئولین فنی داروخانه های بیمارستانی ، در خصوص تأمین دارو در ایام تعطیلات نوروزی

جلسه تبادل نظر با مسئولین فنی داروخانه های بیمارستانی در تاریخ 21/12/95 در مکان معاونت غذا و دارو با حضور مدیر محترم دارو، کارشناس امور بیمارستانی معاونت و مسئولین فنی بیمارستانهای دولتی و خصوصی برگزار گردید و در خصوص پیگیری کمبود های دارویی ، بررسی شرایط موجود وچگونگی تامین داروهای مورد نیاز بیماران در ایام نوروز برنامه ریزی گردید. /انتهای پیام .