فهرست

جلسه آموزشی و توجیهی دستورالعمل

جلسه آموزشی و توجیهی دستورالعمل اجرای چک لیست

 

 

 

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی  دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرد : جلسه آموزشی و توجیهی دستور العمل اجرای چک لیست ارزیابی و درجه بندی واحد های تولیدی خوراکی و آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی (prps) در تاریخ 14/10/95 در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو با حضور مسئولین فنی کارخانجات غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه ، مسئولین فنی استان و کارشناسان کنترل مواد غذایی معاونت برگزار گردید/انتهای پیام .

http://drug.mubabol.ac.ir/Photos/141414.jpg