فهرست

کمک دارویی به زائرین اربعین

کمک دارویی به زائرین اربعین در جاده نجف به کربلا

معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی از کمک دارویی به زائرین اربعین در جاده نجف به کربلا خبر داد:

به نقل از روابط عمومی معاونت غذاودارو ،دکتر محسن رضازاده اظهار کرد : جهت خدمات رسانی دارویی به زائرین اربعین مقداری دارو ( قرص ، شربت ، ویال ...) در اختیار ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بابل جهت ارائه در ایستگاه صلواتی در جاده نجف به کربلا عمود 374 قرار داده شد.