فهرست

برگزاری همایش ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرد : در راستای تحقق شعار بهداشتی سال ، همایش ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره در هفته سلامت با حضور کارشناسان معاونت غذا و دارو و مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی شهرستان بابل در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید، در این نشست مهندس ابراهیم اسماعیلی رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی اعلام نمودند : تحقق شعار هفته سلامت، عزم ملی مسئولین دولتی، کشاورزان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان ، متخصصان بهداشت و سلامت و همچنین مصرف کنندگان را جهت دستیابی به ایمنی غذا می طلبد و در زنجیره تولید تا مصرف غذا که شامل کشاورزان، فرآوری کنندگان و حمل و نقل کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان می باشند هر کدام مسئولیت مهمی دارند که با مشارکت همه جانبه می توان به ارتقاء ایمنی مواد غذایی و سلامت کمک کرد. در ادامه کارشناسان این معاونت در خصوص بخشنامه راهنمای علامت تغذیه ای بر روی برچسب محصولات توضیحات لازم را بیان نمودند.