فهرست

پیام های هفته پیشگیری از مسمومیت - روز دوم (پیشگیری از مسمومیت ها در اطفال و سالمندان)

1 - كودكان زير 5 سال، پر خطرترين گروه سني از نظر بروز مسموميت هستند. 2 - بلع باطري کوچک ساعت در كودك مي تواند با عوارض جدي همراه باشد، در اين موارد كودك را در اسرع وقت به يك مركز درماني منتقل كنيد. 3 - سالمندان محترم باید در مراجعه به پزشک، نام داروهای مصرفی خود را به همراه داشته باشند تا از تجویز مجدد داروها و مصرف همزمان آنها و یا بروز تداخلات خطرناک دارویی پیشگیری شود. 4 - بسیاری از سالمندان ناچار به مصرف داروهای متعددی در طول روز می باشند، استفاده از جعبه های تقسیم داروها می تواند کمک شایانی به پیشگیری از مسمومیت و مصرف داروی تکراری در ایشان کند. 5 - گل‌ها و گياهان آپارتماني را دور از دسترس كودكان قرار دهيد و هنگام بازي كودكان در فضاي باز مراقب آنها باشيد تا توسط گل‌ها و گياهان سمي، مسموم نشوند. 6 - درب كمدهايي كه در آن مواد شيميايي خطرناك را نگه مي‌داريد با قفل يا طناب محكم نماييد. 7 - شربت متادون جهت درمان ترك اعتياد، بسيار سمي است، آن را دور از دسترس خانواده و در كمد قفل‌دار نگهداري نماييد.