فهرست

پیام های هفته پیشگیری از مسمومیت - روز دوم (پیشگیری از مسمومیت ها در اطفال و سالمندان)

1 - كيف دستي، ساك خريد و كيسه هاي نايلوني را دور از دسترس كودكان قرار دهيد، ممكن است داخل آنها وسايلي باشد كه توسط كودك بلعيده شود و يا كودك ضمن بازي آنها را روي سر خود كشيده و سبب خفگي وي شود. 2 - كودكان زير 5 سال، پر خطرترين گروه سني از نظر بروز مسموميت هستند. 3 - مواد شيميايي، شوينده و سفيد كننده را در منزل در كمدهاي داراي قفل و دور از ديد و دسترس كودكان قرار دهيد. 4 - بلع باطري کوچک ساعت در كودك مي تواند با عوارض جدي همراه باشد، در اين موارد كودك را در اسرع وقت به يك مركز درماني منتقل كنيد. 5 - به كودكان بياموزيد هيچ چيزي ننوشند و يا نخورند مگر اينكه با اجازه بزرگسالان باشد. 6 - بسیاری از سالمندان ناچار به مصرف داروهای متعددی در طول روز می باشند، استفاده از جعبه های تقسیم داروها می تواند کمک شایانی به پیشگیری از مسمومیت و مصرف داروی تکراری در ایشان کند. 7 - سالمندان محترم باید در مراجعه به پزشک، نام داروهای مصرفی خود را به همراه داشته باشند تا از تجویز مجدد داروها و مصرف همزمان آنها و یا بروز تداخلات خطرناک دارویی پیشگیری شود.