فهرست

برگزاری هفتمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل در سال جاری

برگزاری هفتمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل در سال جاری

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، هفتمین جلسه کمیته فنی به منظور صدور پروانه بهره برداری، مسئول فنی وساخت روز سه شنبه هفدهم تیرماه با حضور معاون محترم غذا و دارو و دیگراعضای محترم  کمیته فنی در دفتر این معاونت تشکیل گردید. 

در این جلسه ، معاون محترم غذا و دارو در خصوص اهمیت تولید ضدعفونی کننده های دست و سطوح مناسب و کنترل های لازم بر تولیدات تحت نظارت دانشگاه تاکید نمودند و در ادامه  تعدادی از درخواست های صدور  و تمدید، اصلاح پروانه های ساخت و بهره برداری و مسئول فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  مطرح گردید، و پس ازبحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها، تصمیمات بر تایید یا رد آنها اتخاذ گردید. /انتهای پیام