فهرست

پیگیری مطالبات درمانی ودارویی دانشگاه‌علوم‌ پزشکی بابل از امور درمان اداره‌ کل تامین‌اجتماعی استان مازندران

پیگیری مطالبات درمانی ودارویی دانشگاه‌علوم‌ پزشکی بابل از امور درمان اداره‌ کل تامین‌اجتماعی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ، جلسه ای با حضور نماینده محترم شهرستان بابل  آقای نیازآذری ، دکتر رضازاده معاون غذا و دارو و مدیرمالی دانشگاه علوم پزشکی بابل در دفتردکتر خورشیدی مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان مازندران برگزار شد.

در این جلسه در خصوص پیگیری مطالبات دانشگاه و داروخانه ها جهت تامین داروهای بیماران ، بخصوص بیماران شیمی درمانی و خاص از تامین اجتماعی استان بحث ووتبادل نظر گردید. ./ انتهای پیام