فهرست

اجرای گشت مشترک نظارت و ارزیابی بر نحوه ی فعالیت واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی

اجرای گشت مشترک نظارت و ارزیابی بر نحوه ی فعالیت واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، در راستای مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور واحد تجهیزات پزشکی این معاونت ، جهت نظارت و ارزیابی بر نحوه ی فعالیت واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی در تاریخ 31 اردیبهشت ماه به صورت گشت مشترک با اداره اماکن ،نیروی انتظامی و ...انجام دادند وپرونده  واحدهای صنفی متخلف به مراجع قانونی ذیربط فرستاده شد.

ضمنا" مقرر گردید این گشت های مشترک به طور مستمر انجام گردد./انتهای پیام