فهرست

بازرسی از شرکت توزیع دارویی مشاء طب بابل

بازرسی از شرکت توزیع دارویی مشاء طب بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ، در ادامه روند نظارت بر شرکت های دارویی و پروسه توزیع دارو در شهرستان بابل، کارشناسان دارویی این معاونت درروز دوشنبه مورخ دوم مهرماه سال جاری  از شرکت توزیع مشاء طب بازدید بعمل آوردند.

 

در این بازدید که به صورت سر زده انجام گردید، محل نگهداری و شرایط آن، چگونگی توزیع دارو خاص و کم یاب، فاکتور های صادر شده و سایر مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و شرکت مذکور ضمن تاکید بر تعامل سازنده با این معاونت در مسایلی همچون چگونگی توزیع داروهای خاص و کم یاب، نسبت به بهبود و ارتقاء شرایط نگهداری دارو و توزیع متعهد گردید. /انتهای پیام