فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت "آشنایی با مکمل های تغذیه ای،رژیمی و ورزشی و آشنایی با برچسب اصالت کالا "در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت "آشنایی با مکمل های تغذیه ای،رژیمی و ورزشی و آشنایی با برچسب اصالت کالا " در معاونت غذا و دارو دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ، دوره ی آموزشی با محوریت "آشنایی با مکمل های تغذیه ای،رژیمی و ورزشی و آشنایی با برچسب اصالت کالا " در تاریخ نوزدهم شهریور ماه توسط واحد فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل با حضور مدیران باشگاه های ورزشی و جمعی از مدیران و کارشناسان اداره ورزش و جوانان در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار گردید .

در این دوره آموزشی ، در خصوص انواع مکمل های تغذیه ای-ورزشی و برچسب اصالت کالا و همچنین قوانین مرتبط با فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل مطالبی ارائه گردید.