فهرست

بازدید از شرکت توزیع دارویی پورا پخش توسط معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

بازدید از شرکت توزیع دارویی پورا پخش توسط معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ، در ادامه روند نظارت بر شرکت های دارویی و پروسه توزیع دارو در شهرستان بابل، دکتر محسن رضازاده معاون محترم غذا و دارو و کارشناسان دارویی معاونت در روز دوشنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه  از شرکت توزیع پورا پخش بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که به صورت سر زده انجام گردید، محل نگه داری دارو و شرایط آن، چگونگی توزیع دارو خاص و کم یاب، فاکتور های صادر شده و سایر مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و شرکت توزیع موظف به تعامل سازنده با این معاونت در مسائلی همچون چگونگی توزیع داروهای خاص و کم یاب، بهبود ایرادات و ارتقاء شرایط نگهداری دارو و توزیع دارو شد. / انتهای پیام