فهرست

حضور مسئول محترم بسیج جامعه پزشکی دانشگاه ،رئیس محترم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل وهئیت همراه در معاونت غذا و دارو به مناسبت روز داروساز

حضور مسئول محترم بسیج جامعه پزشکی دانشگاه ،رئیس محترم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل وهئیت همراه در معاونت غذا و دارو به مناسبت روز داروساز

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا ودارو دانشگاه ، هم زمان با سال روز میلاد دانشمند فرزانه حکیم محمد بن زکریای رازی و روز داروساز ، جناب آقای دکتر اسدی مسئول محترم بسیج جامعه پزشکی دانشگاه به همراه دکتر شهبازی ریئس محترم روابط عمومی دانشگاه و هئیت همراه جهت تبریک این روز به همکاران داروساز در این معاونت حضور یافتند.

در این جلسه جناب آقای دکتر اسدی ضمن گرامی داشت روز داروساز و ارج نهادن مقام داروساز از زحمات دکتر رضازاده معاون غذا و دارو دانشگاه و مجموعه داروسازان این معاونت و مراکز تابعه با توجه به نقش ویژه این مجموعه در نظام سلامت تشکر کردند. همچنین در ادامه ضمن تقدیر از روحیه انقلابی حاکم در این مجموعه، تلاش روز افزون و روحیه جهادی در راستای خدمت رسانی احسن در نظام سلامت را عامل موفقیت داروسازان عزیز عنوان کردند.

در پایان لوح تقدیر از طرف بسیج جامعه پزشکی دانشگاه به داروسازان حاضر در جلسه اهداء گردید.