فهرست

برگزاری جلسه واگذاری داروخانه بیمارستان شهید رجایی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری جلسه واگذاری داروخانه بیمارستان شهید رجایی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ، جلسه واگذاری داروخانه بیمارستان شهید رجایی با حضور معاونین محترم درمان ، غذا و دارو ، رئیس محترم بیمارستان شهید رجایی وکارشناسان مربوطه در روز سه شنبه سی ام مرداد ماه در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

در این جلسه  در خصوص وضعیت کنونی بیمارستان ، شرایط واگذاری وپیش بینی وضعیت پس از واگذاری به بخش خصوصی  بحث و تبادل نظر شد . /انتهای پیام