فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوعات ADR، مسمومیت دارویی و آشنایی با برچسب اصالت صحیح سازمان غذا و دارو جهت گروه رابطین سلامت و مربیان بهداشت مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوعات ADR، مسمومیت دارویی و آشنایی با برچسب اصالت صحیح سازمان غذا و دارو جهت گروه رابطین سلامت و مربیان بهداشت مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارگاه آموزشی با موضوعات   ADR، مسمومیت دارویی و آشنایی با برچسب اصالت صحیح سازمان غذا و دارو توسط کارشناس دارویی این معاونت جناب آقای میرزایی، سرکار خانم دکتر بهاره علی نیا و سرکار خانم دکتراوریا حبیب زاده برای گروه رابطین سلامت و مربیان بهداشت مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل درروزچهارشنبه مورخ بیست و هفتم دی ماه در محل معاونت بهداشتی این دانشگاه برگزار گردید./انتهای پیام