فهرست

داروخانه های شهر بابل

اسامی داروخانه های شهر بابل

آدرس

موبایل موسس

شماره تلفن

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

روبروی بیمارستان روحانی

09113111765

32312013

روزانه

دکتر قاسمی نژاد

1

میدان حمزه کلا

09111133060

32300082

روزانه

پیروز (عسگریان، داروساز)

2

خیابان مدرس

09111553930

32222226

روزانه

دکتر شاکری

3

چهار راه امیرکبیر- جنب مسکن مهدویان

09113110418

دکتر گلشنی

09113935978

دکتر شفایی

32365136

روزانه

دکتر گلشنی-شفایی

4

میدان طالقانی- ایستگاه چاله

09113135402

32228476

روزانه

دکتر مفیدی

5

میدان طالقانی

09113143846

32225217

روزانه

پاستور (خلیلیان-داروساز)

6

خیابان طبرسی- روبروی مخابرات

09111119296

32294844

روزانه

دکتر آقاملکی

7

جاده شهید صالحی-جنب پل محمد حسن خان

09113115780

32294880

روزانه

دکتر موسوی مجد

8

میدان کشوری-طبقه تحتانی پاساژ تفرشی

09111112208

32251272

روزانه

 دکتر عسگری راد

9

کمربندی غربی بین چهارراه گله محله و چهارراه شهاب نیا نبش توحید ۷

09188525345

-

روزانه

دکتر کلاگر

10

خیابان آستانه

09123280573

32332969

روزانه

شفا (دکتر سجادی)

11

میدان باغ فردوس

09111120362

32330855

روزانه

بوعلی (معتقدی داروساز)

12

جنب میدان کیاکلا

09111128011

32375886

روزانه

دکتر جعفری

13

روبروی بینارستان شهید یحیی نژاد

09113152490

32290235

شبانه روزی

دکتر پریدل

14

میدان کیاکلا

09112233607

(آقا کیاسری)

32374265

روزانه

امام رضا (ع) (درمانگاه تاسوعا)

15

کمربندی غربی- جنب درمانگاه احیا بابل

09113111601

32330613

شبانه روزی

دکتر برادران

16

چهارراه گله محله

09111162913

32206844

روزانه

دکتر شجریان

17

ایستگاه آمل- جنب فروشگاه رفا

09111106168

دکتر فرزانه آستانه ایی

09111559682

دکتر فاطمه آستانه ایی

 

32207452

روزانه

دکترآستانه ایی

18

موزیرج- درمانگاه مهر آبادیان

09361612426

32272084

روزانه

دکتر برزگر

19

روبروی بیمارستان سوانح و سوختگی میناگر

09111145100

32207851

شبانه روزی

دکتر داوودی

20

خیابان جهاد- میدان اوقاف

09117748089

32314268

روزانه

دکتر پیرزاده

21

خیابان نواب صفوی- روبروی اشرف 18

09113135056

32207813

روزانه

دکتر مفیدیان

22

میدان باغ فردوس- روبروی بیمارستان بابل کلینیک

09113123100

32335171

32335124

روزانه

دکتر مقتدایی

23

 

چهار راه نواب

 

09111162927

دکتر نوید سجادی

09113152339

دکتر روح الله سجادی

 

32316057

32315800

روزانه

 

 

دکتر سجادی

24

روبروی کلینیک امید

09112159693

32210610

روزانه

دکتر اعتماد

25

خیابان گنج افروز-دورمیدان کارگر

09113114101

32290573

روزانه

دکتر آمالی

26

میدان قاضی کتی

09113114088

32200560

روزانه

دکتر کارگر

27