فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد
  توصیه های دارویی و پیشگیری از مسمومیت ها در ارتباط با ایام نوروز (تعطیلات عید)
يك شنبه 6 فروردين 1391 ساعت 14:22
  پيام هاي هفته پيشگيري از مسموميت - روز هفتم (پيشگيري از بروز مسموميت ناشي از سوء مصرف مواد در جوانان)
آيا ميدانيد که...
شنبه 7 آبان 1390 ساعت 15:32
  پيام هاي هفته پيشگيري از مسموميت - روز ششم (پيشگيري از بروز مسموميت ناشي از گزيدگيها)
آيا ميدانيد که...
جمعه 6 آبان 1390 ساعت 17:22
  پيام هاي هفته پيشگيري از مسموميت - روز پنجم (پيشگيري از بروز مسموميت با سموم دفع آفات، مواد شيميايي و شوينده خانگي)
آيا ميدانيد كه...
پنج شنبه 5 آبان 1390 ساعت 15:14
  پيام هاي هفته پيشگيري از مسموميت - روز چهارم (پيشگيري از بروز مسموميت هاي ناشي از مواد غذايي و گياهان سمي)
آيا ميدانيد که...
چهار شنبه 4 آبان 1390 ساعت 11:45
  پيام هاي هفته پيشگيري از مسموميت - روز سوم (پيشگيري از بروز مسموميت ناشي از گازها و منوکسيد کربن)
آيا ميدانيد که...
سه شنبه 3 آبان 1390 ساعت 12:16
  پيام هاي هفته پيشگيري از مسموميت - روز دوم (پيشگيري از بروز مسموميت ها در اطفال)
آيا ميدانيد که...
دو شنبه 2 آبان 1390 ساعت 12:47
  پيام هاي هفته پيشگيري از مسموميت - روز اول (پيشگيري از مسموميت ناشي از داروها)
آيا ميدانيد که...
يك شنبه 1 آبان 1390 ساعت 15:52
  ارسال CDهاي آموزشي ADR
شنبه 9 مهر 1390 ساعت 15:48
صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد
 
 
 
 
 

  آدرس : بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل - معاونت غذا و دارو تلفن : 32194711-011 فكس : 32194745-011 كدپستي : 47176-47745   Email: fdo@mubabol.ac.ir